Har din arbeidsplass, organisasjon eller forening behov for rådgivning, kompetanseheving eller bistand med å få på plass lovpålagte plikter i tilknytning til diskriminering og trakassering? Ønsker dere å bli utfordret på egne holdninger? Har dere noe konkret dere vil forbedre eller forebygge?

Det er en målsetning for EGALIA at flest mulig har kunnskap om og følger lovverket, slik at diskriminering og trakassering i størst mulig grad unngås. Ønsker dere å ta tak i utfordringer knyttet til diskriminering og trakassering? Eller bare få en innføring i hva lovverket faktisk krever av dere? Vi kan bistå dere med dette, og skreddersyr hjelp etter deres konkrete behov og ønsker.

Ved å kjøpe kurs fra oss støtter du samtidig gratis rettshjelp til utsatte for diskriminering.

Eksempler på kursmoduler vi kan tilby:

 • Innføring i diskrimineringslovens rettigheter og plikter.
 • Seksuell trakassering. Arbeidsgivers plikter og utsattes rettigheter.
 • Aktivitets- og redegjørelsesplikten
 • Vernet mot diskriminering i norsk og internasjonal rett.
 • Diskrimineringslovens vern mot diskriminering på grunnlag av:
  • Kjønn
  • Seksuell orientering
  • Religion
  • Etnisitet
  • Alder
  • Funksjonsnedsettelse


Kontakt oss for pristilbud eller en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå dere. Sammen kan vi forebygge diskriminering og trakassering!

Illustrasjonsfoto: rawpixel.com