EGALIA senter mot diskriminering tilbyr rådgivning til deg som er utsatt for diskriminering, og om nødvendig rettslig bistand for nemnd eller domstol.

Det er vår målsetning å styrke rettssikkerheten til de som utsettes for trakassering og/eller diskriminering. Det gjør vi ved å være et gratis lavterskeltilbud. Vi bistår også barn og unge.

Hva er diskriminering?

  • Diskriminering er usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av for eksempel kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller alder. Dette er forbudt.

Er du utsatt for diskriminering?

  • Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere din sak.

Barn og unge

Er du under 18 år og lurer på noe tilknyttet diskriminering eller trakassering? Da har du etter lovverket vårt et særlig godt vern! Kontakt oss på mail, Facebook eller via telefon.

Vi gjør oppmerksom på at rådgivningen er begrenset til brudd på gjeldende diskrimineringslov, og at vi av kapasitetshensyn ikke kan følge opp alle henvendelser. Men vi gjør vårt ytterste for å svare deg så snart vi kan. Uansett!

Illustrasjonsfoto: rawpixel.com