Første høyesterettsdom om hatefulle ytringer mot transpersoner

Fra og med 2021 har kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk vært vernet mot hatefulle ytringer i straffelovens § 185. Nå har vi fått vår første høyesterettsdom om dette, HR-2022-1843-A. Høyesterett har nå slått fast at transpersoners vern mot hatefulle ytringer er like sterkt som for andre vernede grupper. Mer konkret har de slått fast at det å