Faglig innhold

Vi jobber med å få på plass en faglig blogg, lenker til nyhetsartikler og andre relevante nettsider, internasjonale konvensjoner og rettspraksis. Ønsker du å bidra med et innlegg eller noe annet setter vi stor pris på det, send oss i så fall en e-post!

 

Les mer

Om EGALIA senter mot diskriminering AS

Om EGALIA senter mot diskriminering

EGALIA arbeider helhetlig mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Vi ønsker å bidra til å sikre internasjonale menneskerettigheter slik de kommer til uttrykk i norsk lov og i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret, og det er ikke mulig å ta utbytte fra driften av vårt selskap. Siden vi er et privat foretak, uavhengige av det offentlige og norske myndigheter, er vi ikke omfattet av reglene om innsynsrett. Det betyr at diskrimineringsutsatte, bedrifter eller organisasjoner kan kontakte oss helt trygt, uten at andre må få kjennskap til det.

Vi som arbeider i EGALIA er jurister med spesialkompetanse i diskrimineringsrett og internasjonale menneskerettigheter.

Vi tilbyr:

  • Kompetanseheving og rådgivning for bedrifter, offentlige organer og organisasjoner om diskrimineringsrettslige rettigheter og plikter.
  • Juridisk rådgivning og bistand for utsatte for diskriminering på alle lovens grunnlag.
Egalia * senter mot diskriminering - Helter
3
Top